HIDROFUGANTES - 1 a 2 de 2

HIDROFUGANTES
Producto Descarga
BMP F 015
SOLUCIÓN ORGANICA DE RESINAS DE FLUOROCARBONO. PROPORCIONA OLEO E HIDROREPELENCIA.
BMP F 007
EMULSIÓN DE RESINAS DE FLUOROCARBONO. PROPORCIONA OLEO E HIDROREPELENCIA. BASE ACUOSA.