RETICULANTES - CATALIZADORES EN BASE SOLVENTE - 1 a 4 de 4

RETICULANTES - CATALIZADORES EN BASE SOLVENTE
Producto Descarga
BMP FX 08
RETICULANTE PARA SISTEMAS ALTO SÓLIDO.
BMP FX 75
ISOCIANATO AROMÁTICO EN SOLUCIÓN ORGÁNICA.
BMP FX N75
ISOCIANATO ALIFÁTICO EN SOLUCIÓN ORGÁNICA.
BMP ACD
CATALIZADOR ÁCIDO. DE USO CON EKAFIX 75 O N75.